Seanchas, Béaloideas agus Scéalaíocht / Folklore & Oral Tradition

Scéalta as Tír Chonaill. Séumas Mac Mánas

Scéalta as Tír Chonaill
Séumas Mac Mánas

As Cló / Out of Print

Tá an leabhar seo bunaithe ar scéalta a chuala agus a chruinnigh Séumas Mac Mánais ina áit dhúchais níos mó ná céad blain ó shin. Nuair a bhí sé ina ghasúr óg ba ghnáth leis a bheith ag áirneál cois tine i dtithe scéalaíochta agus ba ar na scéalta sin a bhunaigh sé móran da chuid scríbhneoireachta. Cé gur as Bhéarla a scríobh sé, thig linn bheith cinnte gur sa teanga Ghaeilge a chuala sé na scealta agus gur scéalta iad a bhí mar chaitheamh aimsire ag an gnáthdhuine ar fud na tíre ag an am sin. Mar a dúirt an scribhneoir clúiteach Conn ó hUallacháin, ‘is scéalta iad a bhí fite ar sheol Ghaelach’. Tá siad curtha ar fáil anseo sa teanga ina raibh siad le míle bliain.

Rugadh Séumas Mac Mánais i dTamhnach an tSalainn, Co. Dhún na nGall i 1868 agus mhair sé go dtí 1960. Bhí sé gníomhach ag bunú craobhacha de Chonradh na Gaeilge i dTír Chonaill agus dúirt sé go raibh sé ina sheanchaí cosnocht nuair a bhí sé 7 mbliana d'aois.

Tá trí scéal déag anseo.

Ina meas tá: Aiséirí Uí Dhomhnaill, An Fear Marbh, An Fear Mire agus an Diabhal, An Gobán as Gleann, Mac Tiarna Chrann Cheo, Eachtra Bhillí Uí Bheirn, An Bodach agus an Gasúr, Mac na Láidreachta, Ruarí an Baitsiléir agus Mánas na mBrionglóid.

Mícheál Mac Giolla Easpuic a thiontaigh go Gaeilge.

Séumas Mac Mánais, a schoolteacher and writer from Mountcharles in Co. Donegal first heard these stories told in Irish at firesides in Donegal, they were published in English in the USA. Mícheál Mac Giolla Easpuic has now translated them back into Irish, this is the first book in a six part collection.

Scéalta as Tír Chonaill. Cnuasach a Dó

Scéalta as Tír Chonaill. Cnuasach a Trí

Scéalta as Tír Chonaill. Cnuasach a Ceathair

Paidi Dubh

Séarlaí Mac Anna agus Mé Fhéin

Scéalta as Tír Chonaill. Cnuasach a Cuig

ਊ †††††††† †⬀