An Siopa Gaeilge, Gleann CHolm Cille, Contae Dhún na nGall, Éire

 


Oideachas / Education

Téacsanna agus Áiseanna Iar-bhunscoile

Tá téacsanna agus áiseanna dón Teastas Sóisearach agus An Ardteistiméireacht ar fáil ón Siopa Gaeilge.

An Gúm publications / text books for the Leaving and Junior Certificate are available from An Siopa Gaeilge. If the book you require is not listed here please contact us and we will be happy to source it for you.

An Teastas Sóisearach / Junior Certificate text books
An Ardteistiméireacht / Leaving Certificate text books
Litríocht do Dhéagoirí / Novels for Teenagers

Download our Ábhar Iar-Bhunscoile Catalogue.

Please note if you would like to purchase from the Leaving and Junior Certificate range, these can be purchased by contacting An Siopa Gaeilge direct (Gearoidin) or calling 074 9730500 / 074 9730248. Orders can be faxed to 074 9730348 or posted to An Siopa Gaeilge, Oideas Gael, Gleann Cholm Cille, Co Dhún na nGall.

 

 

ábhair theagaisc don mhúinteoir ag An Siopa Gaeilge, leabhair, dlúthdhioscaí agus físdhioscaí, postaeirí agus cairteanna éagsúla againn a chuideoidh le múínteoirí ina gcuid teagaisc.

An Siopa Gaeilge stocks a large range of teaching materials for the teacher, books, CDs and DVDs, posters and wallcharts; these resources help to make the teacher’s life easier.

Click here to find out more about the Bunscoileanna education resources.

 

Séideán Si

Cúrsa comhtháite, taitneamhach, páistelárnach le haghaidh múineadh na Gaeilge. An integrated, enjoyable and child-centred course for the teaching of Irish.

Click here to find out more about the Séideán Sí education resources.

Download an order form: Séideán Sí Order Form: SeideanSiPDF.

Resources can be purchased by contacting An Siopa Gaeilge direct (Gearoidin) or calling 074 9730500 / 074 9730248. Orders can be faxed to 074 9730348 or posted to An Siopa Gaeilge, Oideas Gael, Gleann Cholm Cille, Co Dhún na nGall.

 

Ceim ar Chéim series

Leabhair léitheoireachta ildaite sa tsraith Céim ar Chéim do pháistí bunscoile idir 5 agus 10.

Graded reading books in the Step by Step series for primary school children aged 5 to 10. Twenty sets in the series with five books in each Step.

Click here to find out more about the Ceim ar Chéim series.

 

Sraith de leabhair saothair ar eolas imshaoil do na Naoínáin, Rang a hAon, Dó agus Trí. Is é aidhm na leabhar seo (Féach That! 1 – 5) spéis sa saol thart orthu a chothú sna páistí scoile. Téacs simplí iontu mar aon le pictiúir dheasa, neart ceisteanna, crosfhocail, focalchuardaigh agus go leor cleachtaí eile ag gabháil le gach caibidil a dhíreoidh aird an pháiste ar a thinpeallacht agus ar an dúlra.

Féach Thart! Rang 4 & 5.

Scéim bliana le haghaidh Rang 4 & 5 atá sna pacáistí Féach Thart! Tíreolaíocht, Féach Thart! Eolaíocht agus Féach Thart! Stair. I gcás gach scéim cuirtear 19 téama i láthair na ndaltaí, iad uilig bunaithe ar cheann de shnáithaonaid an an churaclaim OSIE. Tá 19 sraith sleamhnán agus leabhar oibre ag gabháil le gach scéim.

 

Specials More specials...Dearbhán/Gift
Vouchers
do €50.00,
€20.00€10.00 ar
fáil ón Siopa Gaeilge.

Modh an Aoibhnis  - Click to View
Enjoy Irish
- a course for
Beginners

Click the link below to view a list of all our pages for more product information.