Gleann Cholm Cille
Contae Dhún na nGall, Éire

Fón: +353 (0)74 9730500 /
Fón: +353 (0)74 9730248
Skype: oideas.gael

 


Eolas Fuínn An Siopa Gaeilge

Tá Oideas Gael (www.oideas-gael.com) ag múineadh Gaeilge do dhaoine fásta ó bhí 1984 ann. Tá taithí na mblianta againn a bheith ag freastal ar riachtanais ár gcuid foghlaimeoirí a thagann chugainn ar chúrsaí nó atá ag freastal ar chúrsaí san iliomad áit ar fud na hÉireann agus timpeall na cruinne. Tá An Siopa Gaeilge forbartha mar sheirbhís don fhoghlaimeoir, don mhúinteoir agus do gach duine a bhfuil suim aige/aici i dteanga agus cultúr na hÉireann.

Tá an siopa, atá ar oscailt go laethúil, lonnaithe in Oideas Gael, Gleann Cholm Cille, Co Dhún na nGall. Tá rogha mhór ar fáil de réimse leathan earraí atá oiriúnach don fhoghlaimeoir Gaeilge ag gach leibhéal, ar a n-áirítear ábhair do lucht Cúrsaí Gaeilge, leabhair dhátheangacha, nua-scéalta le dlúthdhioscaí, leabhair ghramadaí, cártaí dátheangacha agus mórán eile.

Tá ábhar tacaíochta ilghnéitheach ar fáil do mhúinteoirí Gaeilge atá ag plé le daoine fásta, páistí bunscoile agus daltaí meánscoile. Lena chois sin, tá rogha shuntasach de leabhair Pháistí againn, chomh maith le postaeirí daite, físdhioscaí agus cluichí.

Tá clú agus cáil ar Dhún na nGall as an cheol traidisiúnta agus níl sárú ar rogha an tsiopa seo maidir le dlúthdhioscaí ceoil as bailiúchán Cairdeas na bhFidléirí ó James Byrne, Con & Frank Cassidy agus Johnny Doherty, chomh maith le Clannad, Altán agus ceoltóirí eile as gach cearn den tír. Gach samhradh meallann ceolchoirmeacha Oideas Gael ceoltóirí as gach áit sa tír. Mar thoradh air sin tá dlúthdhioscaí againn ó Mháire Ní Bhraonáin, Ashley Davis, Dermie agus Tara Diamond, Altán agus mórán eile nach iad ar ceoltóirí den scoth iad.

 

Oideas Gael (www.oideas-gael.com) has been teaching adult Irish language learners since 1984. We have gained a particular expertise in satisfying the needs of our many participants, from Ireland and the world over, who attend our classes in Donegal and associated courses throughout Ireland as well as on a worldwide basis.

An Siopa Gaeilge is committed to providing a first-class service to the language learner, the teacher, parents and all those interested in Ireland’s language and culture.

An Siopa Gaeilge is located in Oideas Gael, Gleann Cholm Cille, Co Dhún na nGall. An Siopa contains a selection of items regarded by Oideas Gael as being of particular interest to the Adult Irish language learner and the teacher (adult, primary and second level). We also carry a wide selection of materials for children and a variety of traditional music resources.

Our selection of traditional music CDs focus, in particular, on those wonderful musicians hosted by Cairdeas na bhFidléirí (www.donegalfiddlemusic.ie) as well as those who play each summer in Oideas Gael’s highly-acclaimed concerts. Musicians performing in our 2009 series of concerts included Máire Ní Bhraonáin, Ashley Davis, the Campbell clan, Dermie & Tara Diamond, Mairéad Ní Mhaonaigh and Tommy Peoples, together with many other outstanding musicians.

An Siopa also carries an unsurpassed range of bilingual greeting cards, along with books on Irish history, culture, archaeology, music and the environment. Note too that An Siopa Gaeilge is able to facilitate those interested in purchasing paintings of the area, knitwear and other local handcrafts.

 

 

Specials More specials...Dearbhán/Gift
Vouchers
do €50.00,
€20.00€10.00 ar
fáil ón Siopa Gaeilge.


   
Modh an Aoibhnis  - Click to View
Enjoy Irish
- a course for
Beginners

Click the link below to view a list of all our pages for more product information.
 

 

 

Payment can be made by debit or credit card, cheque, or online through our secure server.
 
Comodo SSLSSL Certificate