Creideamh / religion
Scéalta Bíobla trí Ghaeilge.  Bible Stories in Irish. Mórshraith. / Full Set of 25

Scéalta Bíobla trí Ghaeilge
Bible Stories in Irish

Is é an chéad fhoilseachán ó Lorlum ná Bailiúchán Gaeilge de na leabhair cháiliúla Arch. Scéalta ón mBiobla iad atá dirithe ar pháistí 5 – 9 mbliana d’aois. Ina measc tá scéalta ón Sean-tiomna, parabail, miorúiltí agus scéalta faoi ócáidí móra na bliana i saol an Chriostaí.

Fearghus Mac Lochlainn a chum na scéalta i véarsaíocht álainn cheolmhar a mheallfaidh idir óg agus aosta agus a dhaingneoidh na scéalta in intinn an léitheora.
Cur tús le do chnuasadh féin inniu!

A collection of the world famous Arch Bible stories in the Irish Language. Suitable for children aged 5 - 9 years, each title tells a well known Bible story, ranging from the Old Testament to parables, miracles and seasonal stories. Fearghus Mac Lochlainn’s beautiful verse combines with engaging full-colour illustrations to bring popular stories to life in an inspiring and memorable way.

1. An Samárach Maith
2. Íosa, an tAoire Maith
3. Cuairteoir ag Máire agus Marta
4. An Ghabháil Mhór Éisc
5. Dainéil agus Na Leoin
6. An Cháisc De Réir Mhuire
7. Iób ar a Thriail
8. Sonas na Nollag
9. An Mac Drabhlásach
10. An tSeachtain Bheannaithe
11. Múscailt an Gharda
12. Lagann Íosa an Stoirm
13. Breathnaigí sa Stábla
14. Aoine an Chéasta
15. Cúnamh don Bhaintreach
16. Na Builíní agus na Bric
17. Tagann an Spiorad Naomh
18. Éirigh Suas, a Lazarus!
19. Beannaíonn Íosa na Páistí
20. Cruthú an Domhain
21. Anuas Tríd an Díon
22. Na Síolta a D’fhás agus a D’fhás
23. Sonas na Cásca
24. Zacháias
25. Siúlann Íosa ar an Uisce