Leabhair do Pháistí / Children’s Books

Cruthanna sa teach

Don Na�onra

Sraith Leabhar Tadhaill
Touch and Feel Books

Dathanna / Colours
As Cló / Out of Print

Foghlaimeoidh leanaí conas comhaireamh, cruthanna, contrárthachtaí agus dathanna a aithint nuair a leagfaidh siad méar orthu ar na léaráidí tadhaill.

Four colourful ’Touch and Feel’ board books. The experience of handling a variety of textures assists in learning about shapes, contrast, colours and numbers.


Contrárthachtaí / Contrasts
Cruthanna / Shapes
Comhaireamh / Counting