Amhráin & Leabhraí Ceoil/ Songs & Music Books

Séideán Sí Naíonáin Bheaga / Junior Infants Pack


Order irish language books

Price: €175

An Siopa Gaeilge
Foirm Ordaithe Faoi Ghlas
Secure order formNaíonáin Bheaga/Junior Infants Pack €175

An Pacáiste Iomlán: Naíonáin Bheaga
ISBN 978-1-85791-498-6

Codanna den Phacáiste Iomlán (thuas) atá ar díol /
Items from Séideán Sí Kit for Individual sale
.

Cúrsa Comhtháite Gaeilge. (Leabhar an Oide A)
ISBN 978-1-85791-582-2
€7.50


   

Dlúthdhiosca 1 & 2.
ISBN 978-1-85791-598-3
€7.50

Dlúthdhiosca 1: Rainn agus Amhráin: (Meascán canúintí)
Dlúthdhiosca 2: Scéalta, Sceitsí agus Tascanna Éisteachta: (Leagan Muimhneach, Leagan Ultach, Leagan Connachtach).
Tá téasc na rann, na n-amhrán, na scéalta, na sceitsí agus na dtascanna éisteachta ar fáil sa leabhar “Cúrsa Comhtháite Gaeilge. (Leabhar an Oide A)”   

Mo Leabharsa. (Leabhar an Dalta A)
ISBN 978-1-85791-487-0
€5.50

Tá an t-ábhar ar fad in “Mo Leabharsa” bunaithe ar na ceachtanna in “Cúrsa Comhtháite Gaeilge”.   
An Tusa Mo Mhamaí? (Leabhar Mór)
ISBN 978-1-85791-488-7
€11.00


   
Éadaí Liam. (Leabhar Mór)
ISBN 978-1-85791- 489-4
€11.00


   
Rírá i Seomra na Naíonán. (Leabhar Mór)
ISBN 978-1-85791-490-0
€11.00


   
An Gadaí Beag. (Leabhar Mór)
ISBN 978-1-85791-491-7
€11.00


   
Ag Siopadóireacht le Mamaí. (Leabhar Mór)
ISBN 978-1-85791-492-4
€11.00


   

Pacáiste de Leabhair Bheaga – 21 Leabhar Beag.
ISBN 978-1-85791-493-1
€22.00

Mo Leabhar Bia, Mise!, Tabhair dom, Cad atá uait?, Is maith liom, Céard atá agat?, Cad é atá ort?, Am lóin, Féach ar Theidí, Gug ag siopadóireacht, Tá an Geimhreadh ann!, Mo Thigh, Nach mise atá go deas!, Ní féidir liom é a fháil, Ar mhaith leat imirt liom?, An tusa mo Mhamaí?, Éadaí Liam, Rírá i Seomra na Naíonán, An Gadaí Beag, Ag Siopadóireacht le Mamaí, Tá mise mór anois.   
15 Phóstaer.
ISBN 978-1-85791-589-1
€10.00


   
99 Pictiúrchárta.
ISBN 978-1-85791-661-4
€15.00


   

40 Preabchárta.
ISBN 978-1-85791-662-1
€11.00

37 focal agus 3 chárta le líonadh isteach ag an múinteoir.   

Ag Obair Liom. (Leabhar an Dalta A)
ISBN 978-1-85791-514-3
€5.50

Sa leabhar seo dírítear ar litreacha na haibítre a mhúineadh, idir fhuaimniú, aithint agus scríobh. Tá sé bunaithe ar na carachtair agus ar an stór focal in “Cúrsa Comhtháite Gaeilge. (Leabhar an Oide A)”   

Leabhar Cúnta an Oide A. (Ag Obair Liom)
ISBN 978-1-85791-513-6
€10.00

Tá ábhar sa leabhar seo don mhúinteoir chun daingniú a dhéanamh ar a bhfuil múinté in “Ag Obair Liom”.   
18 bPóstaer Aibítre. (Ag Obair Liom)
ISBN 978-1-85791-583-9
€15.00


   
Pacáiste de Chártaí Aibítre. (26 cárta)
ISBN 978-1-85791-515-0
€9.50