Amhráin & Leabhraí Ceoil/ Songs & Music Books

Séideán Sí Naíonáin Mhóra / Senior Infants


Order irish language books

Price: €175

An Siopa Gaeilge
Foirm Ordaithe Faoi Ghlas
Secure order form
Naíonáin Mhóra/Senior Infants €175

An Pacáiste Iomlán: Naíonáin Mhóra.
ISBN 978-1-85791-540-2

Codanna den Phacáiste Iomlán (thuas) atá ar díol /
Items from Séideán Sí Kit for Individual sale.

Cúrsa Comhtháite Gaeilge. (Leabhar an Oide B)
ISBN 978-1-85791-590-7
€7.50     

Dlúthdhiosca 1 & 2.
ISBN 978-1-85791-599-0
€15.00

Dlúthdhiosca 1: Rainn agus Amhráin agus Ceoldráma: (Meascán canúintí)
Dlúthdhiosca 2: Scéalta, Sceitsí agus Tascanna Éisteachta: (Leagan Muimhneach, Leagan Ultach, Leagan Connachtach).
Tá téasc na rann, na n-amhrán, na scéalta, na sceitsí agus na dtascanna éisteachta ar fáil sa leabhar “Cúrsa Comhtháite Gaeilge. (Leabhar an Oide B)” 

Mo Leabharsa. (Leabhar an Dalta B)
ISBN 978-1-85791-530-3
€5.50

Tá an t-ábhar ar fad in “Mo Leabharsa” bunaithe ar na ceachtanna in “Cúrsa Comhtháite Gaeilge”. 
Ar ais ar Scoil. (Leabhar Mór)
ISBN 978-1-85791-531-0
€14.00


 
Cá bhfuil tú i do chónaí? (Leabhar Mór)
ISBN 978-1-85791-532-7
€14.00


 
Éadaí Salacha (Leabhar Mór)
ISBN 978-1-85791-533-4
€14.00


 
Daidí na Nollag. Leabhar Mór)
ISBN 978-1-85791- 534-1
€14.00


 
Peata Nua. (Leabhar Mór)
ISBN 978-1-85791-535-8
€14.00


 
Séimí agus an tSióg. (Leabhar Mór)
ISBN 978-1-85791-536-5
€14.00


 

Leabhairíní Céim 1 (Droim Dearg)
Pacáiste de Leabhairíní – 16 Leabhairín
ISBN 978-1-85791-537-2
€27.50

Is Féidir Liom, Cé leis …?, Daideo, Teaghlach Liam, An maith leat …?, San Nioclás, Cé atá ann?, Na Trí Mhuicín, Cáit sa Chistin, Peata Áine, Sona Sásta, Daidí, Cé hé mise?, Fliuch Báite, An Nollaig, Sneachta. 

Leabhairíní Céim 2 (Droim Gorm)
PacÁiste de Leabhairíní – 16 Leabhairín
ISBN 978-1-85791-538-9
€27.50

Ar Maidin, Deir an Cat, Bróga Cháit, Stop an bus!, Sciob agus an Cat, Mo Phictiúr, Cé atá ag caint?, Sciob Dána, Seomra Nua, Daideo ag Siopadóireacht, Mo Chuid Oibre, Éadaí, Na Trí Bhéar, Sciob Salach, Córais Taistil, Eoin ar an Teilifís 
18 bPóstaer.
ISBN 978-1-85791-591-4
€10.00


 
56 Pictiúrchárta.
ISBN 978-1-85791-663-8
€10.00


 
100 Preabchárta.
ISBN 978-1-85791-664-5
€10.00


 
Pacáiste biongó: Éadaí.
ISBN 978-1-85791-539-6
€16.50


 
Pacáiste biongó: Bia.
ISBN 978-1-85791-544-0
€16.50


 

Ag Obair Liom.(Leabhar an Dalta B)
ISBN 978-1-85791-542-6
€5.50

Cuidíonn an leabhar seo le breis forbartha a dhéanamh ar fho-scileannana léitheoireachta agus na scríbhneoireachta. 

Leabhar Cúnta an Oide B. (Ag Obair Liom)
ISBN 978-1-85791-543-3
€10.00

Tá ábhar sa leabhar seo don mhúinteoir chun daingniú a dhéanamh ar a bhfuil múinté in “Ag Obair Liom”. 
23 Póstaer Aibítre. (Ag Obair Liom)
ISBN 978-1-85791-594-5
€15.00


 
31 Cárta Aibítre.
ISBN 978-1-85791-595-2
€5.50