Amhráin & Leabhraí Ceoil/ Songs & Music Books

Séideán Sí Rang 1 /ist Class


Order irish language books

Price: €185

An Siopa Gaeilge
Foirm Ordaithe Faoi Ghlas
Secure order form
Rang 1/1st Class €185

An Pacáiste Iomlán: Rang 1
ISBN 978-1-85791-577-8

Codanna den Phacáiste Iomlán (thuas) atá ar díol /
Items from Séideán Sí Kit for Individual sale.

Cúrsa Comhtháite Gaeilge. (Leabhar an Oide C)
ISBN 978-1-85791-604-1
€7.50   

Dlúthdhiosca 1 & 2.
ISBN 978-1-85791-630-0
15.00

Dlúthdhiosca 1: Dánta agus Amhráin: (Meascán canúintí)
Dlúthdhiosca 2: Scéalta, Sceitsí agus Tascanna Éisteachta: (Leagan Muimhneach, Leagan Ultach, Leagan Connachtach).
Tá téasc na dánta, na n-amhrán, na scéalta, na sceitsí agus na dtascanna éisteachta ar fáil sa leabhar “Cúrsa Comhtháite Gaeilge. (Leabhar an Oide C)”   

Mo Leabharsa. (Leabhar an Dalta C)
Leagan Connachtach.
ISBN 978-1-85791-602-7
€5.50

Tá an t-ábhar ar fad in “Mo Leabharsa” bunaithe ar na ceachtanna in “Cúrsa Comhtháite Gaeilge”.   

Leagan Muimhneach.
ISBN 978-1-85791-601-0
€5.50   

Leagan Ultach.
ISBN 978-1-85791-566-2
€5.50   

An-Lá ar fad. (Leabhar Mór)
ISBN 978-1-85791-567-9
€15.00   

An Páistín (Leabhar Mór)
ISBN 978-1-85791-569-0
15.00   

Colm an Cheoil (Leabhar Mór)
ISBN 978-1-85791-568-6
€15.00   

Leabhairíní Céim 1 (Droim Corcra)
Pacáiste 1 – Gorm – 5 Leabhairín
ISBN 978-1-85791-570-9
€8.50
Cé hiad seo?, Mam sa Sneachta, An Spideog, Sciob Lá Fliuch, Bia Folláin   

Leabhairíní Céim 1 (Droim Corcra)
Pacáiste 2 – Dearg – 5 Leabhairín
ISBN 978-1-85791-571-6
€8.50
An bhfaca tú Daidí?, Caisleán Cháit, Sciob ar Strae, Brídín Bhocht!, Sciob agus an Chuileog   

Leabhairíní Céim 1 (Droim Corcra)
Pacáiste 3 – Uaine – 5 Leabhairín
ISBN 978-1-85791-572-3
€8.50
Duibhín agus Báinín, Am lóin ar Scoil, Bronntanas do Mham, Rudaí a Chonaic mé, Dialann Ainín Aimsire   

Leabhairíní Céim 2 (Droim Buí)
Pacáiste 1 – Gorm – 5 Leabhairín
ISBN 978-1-85791-608-9
€8.50
Daideo, An Pota Leite Draíochta, An bhfaca tú mo shliotar?, Liathróid Bhreá, Léiní agus Séimí   
Leabhairíní Céim 2 (Droim Buí)
Pacáiste 2 – Dearg – 5 Leabhairín
ISBN 978-1-85791-609-6
€8.50
Raic sa Siopa, Mo Mhála Scoile, Léiní, an Ceoltóir, Ó Mhaidin go hOíche, Scoil na Sí


   
Leabhairíní Céim 2 (Droim Buí)
Pacáiste 3 – Uaine – 7 Leabhairín
ISBN 978-1-85791-610-2
€8.50
Léiní, an Gadaí, Tabharfaidh mise aire duit, Táimid mór le chéile (3 Leagan), Cití agus an Scathán, An Ghráinneog sa Ghairdín


   
Leabhairíní Céim 3 (Droim Marún)
Pacáiste 1 – Gorm – 5 Leabhairín
ISBN 978-1-85791-611-9
€8.50
Peata Sioráif, A Mhamó Dhil, Cá bhfuil mo bhricfeasta?, Cearc an Phrompa, An Corcán Óir


   
Leabhairíní Céim 3 (Droim Marún)
Pacáiste 2 – Dearg – 5 Leabhairín
ISBN 978-1-85791-612-6
€8.50
Hiúdaí, Cá bhfuil mo dhinnéar? Jimín ar an bpláinéad Trug, Peata Béir, Rainn agus Amhráin


   
Leabhairíní Ceim 3 (Droim Marún)
Pacáiste 3 – Uaine – 7 Leabhairín, (Droim Uaine)
ISBN 978-1-85791-613-3
€8.50
Coinnigh greim air! Garraí na Scoile, Seachain tú féin! Cliabhán d’Ailbhe (3 Leagan), Tabhair aire mhaith dó!


   

Leabhairíní Séideán Sí:
Leabhrán don Oide & Téacs na Leabhairíní. (6 CD)
ISBN 978-1-85791- 617-1
€10.00

Leabhrán don Oide – Moltaí maidir le múineadh na léitheoireachta.
Dlúthdhiosca 3 - Téacs na Leabhairíní. (Leagan Muimhneach, Leagan Ultach, Leagan Connachtach).   
7 bPóstaer.
ISBN 978-1-85791-579-2
€7.00


   
30 Pictiúrchárta.
ISBN 978-1-85791-629-4
€10.00


   
122 Preabchárta.
ISBN 978-1-85791-660-7
€10.00


   

Cluichí Focal – Sa Bhaile.
ISBN 978-1-85791-573-0
€15.00

Tá na cluichí seo bunaithe ar sheomraí an tí agus na rudaí éagsúla a fhaightear iontu.   

Ag Obair Liom. (Leabhar an Dalta C)
ISBN 978-1-85791-574-7
€5.50

Cuidíonn an leabhar seo le breis forbartha a dhéanamh ar fho-scileannana léitheoireachta agus na scríbhneoireachta.   

Leabhar Cúnta an Oide C. (Ag Obair Liom)
ISBN 978-1-85791-575-4
€10.00

Tá ábhar sa leabhar seo don mhúinteoir chun daingniú a dhéanamh ar a bhfuil múinté in “Ag Obair Liom”.   
5 Phóstaer don litearthacht. (Ag Obair Liom)
978-1-85791-625-6
€10.00