Amhráin & Leabhraí Ceoil/ Songs & Music Books

Séideán Sí


Order irish language books

Price: €195

An Siopa Gaeilge
Foirm Ordaithe Faoi Ghlas
Secure order form
Rang 2 / 2nd Class €195

An Pacáiste Iomlán: Rang 2
ISBN 978-1-85791-653-9

Codanna den Phacáiste Iomlán (thuas) atá ar díol /
Items from Séideán Sí Kit for Individual sale.

Cúrsa Comhtháite Gaeilge. (Leabhar an Oide D)
ISBN 978-1-85791-641-6
€7.50Dlúthdhiosca 1 & 2.
ISBN 978-1-85791-646-1
€15.00

Dlúthdhiosca 1: Dánta agus Amhráin: (Meascán canúintí)
Dlúthdhiosca 2: Scéalta, Sceitsí, Tuairiscí Nuachta agus Tascanna Éisteachta: (Leagan Muimhneach, Leagan Ultach, Leagan Connachtach).

Tá téasc na dánta, na n-amhrán, na scéalta, na sceitsí, na dtuairiscí nuachta agus na dtascanna éisteachta ar fáil sa leabhar “Cúrsa Comhtháite Gaeilge. (Leabhar an Oide D)’’.Mo Leabharsa. (Leabhar an Dalta D)
Leagan Connachtach.
ISBN 978-1-85791-639-3
€5.50

Tá an t-ábhar ar fad in “Mo Leabharsa” bunaithe ar na ceachtanna in “Cúrsa Comhtháite Gaeilge”.Mo Leabharsa. (Leabhar an Dalta D)
Leagan Muimhneach.
ISBN 978-1-85791-638-6
€5.50Mo Leabharsa. (Leabhar an Dalta D)
Leagan Ultach.
ISBN 978-1-85791-640-9
€5.50A Chaitín, Mí-abha. (Leabhar Mór)
ISBN 978-1-85791-643-0
€15.00Slán Sábháilte. (Leabhar Mór)
ISBN 978-1-85791-644-7
€15.00Ar Thóir an Óir. (Leabhar Mór)
ISBN 978-1-85791-645-4
€15.00Leabhairíní Céim 1 (Droim Oráiste)
Pacáiste 1 – Gorm – 4 Leabhairín
ISBN 978-1-85791-647-8
€8.50
Léiní i bPáras, An Carnabhal, Cat na Caillí, Gruama, An tSióg GhránnaLeabhairíní Céim 1 (Droim Oráiste)
Pacáiste 2 – Dearg – 6 Leabhairín
ISBN 978-1-85791-648-5
€8.50
Cóisir na gCearc, Misneach, A Chaitín, Mí-abha, Murach an Traenáil ar Fad! (3 leagan)Leabhairíní Céim 2 (Droim Gorm)
Pacáiste 1 – Gorm – 4 Leabhairín
ISBN 978-1-85791-649-2
€8.50
Rainn agus Amhráin 2, Cá bhfuil Cóilín?, Uirlisí Ceoil, An dtabharfaidh tú ann mé?Leabhairíní Céim 2 (Droim Gorm)
Pacáiste 2 – Dearg – 6 Leabhairín
ISBN 978-1-85791-650-8
€8.50
Cá bhfuil Aoibheann?, Slán Sábháilte, Mamó Fadó, Ná lig dóibh éalú! (3 leagan)Leabhairíní Céim 3 (Droim Bándearg)
Pacáiste 1 – Gorm – 6 Leabhairín
ISBN 978-1-85791-651-5
€8.50
Na Beacha Meala, Céard é sin? (3 leagan), Na Trí Mhian. (leagan Ultach), Bean Ó Dhia. (leagan Muimhneach)Leabhairíní Céim 3 (Droim Bándearg)
Pacáiste 2 – Dearg – 4 Leabhairín
ISBN 978-1-85791-652-2
€8.50
Máire Mhic Giolla Íosa, Ní haon saighdiúr mise! Ar Thóir an Óir, An Píobaire is fearr in Éirinn, (leagan Connachtach)Leabhairíní Séideán Sí:
Leabhrán don Oide & Téacs na Leabhairíní. (6 CD)
ISBN 978-1-85791-658-4
€15.00

Leabhrán don Oide – Moltaí maidir le múineadh na léitheoireachta.
Dlúthdhiosca 3 - Téacs na Leabhairíní. (Leagan Muimhneach, Leagan Ultach, Leagan Connachtach).
7 bPóstaer.
ISBN 978-1-85791-637-9
€7.0023 Pictiúrchárta.
ISBN 978-1-85791-642-3
€8.00155 Preabchárta.
ISBN 978-1-85791-659-1
€10.00Cruinn Ceart. (Cluichí Focal – Abairtí )
ISBN 978-1-85791-657-7
€15.00

Ag imirt is ag spraoi le cluichí abairtí.Ag Obair Liom. (Leabhar an Dalta D)
ISBN 978-1-85791-655-3
€5.50

Déantar tógáil sa leabhar seo ar na scileanna atá forbartha go dtí seo ag na daltaí leis an tsraith ‘’Ag Obair Liom’’.Leabhar Cúnta an Oide D. (Ag Obair Liom)
ISBN 978-1-85791-656-0
€10.00

Tá ábhar sa leabhar seo don mhúinteoir chun daingniú a dhéanamh ar a bhfuil múinté in “Ag Obair Liom (Leabhar an Dalta D)’’ agus cead ag an múinteoir cóipeanna a dheanamh de na leathanaigh.5 Phóstaer don Litearthacht. (Ag Obair Liom)
ISBN 978-1-85791-654-6
€10.00