Amhráin & Leabhraí Ceoil/ Songs & Music Books

Séideán Sí


Order irish language books

Price: €135

An Siopa Gaeilge
Foirm Ordaithe Faoi Ghlas
Secure order form
Rang 3/3rd Class €135

An Pacáiste Iomlán: Rang 3
ISBN: 978-1-85791-691-1

Codanna den Phacáiste Iomlán (thuas) atá ar díol /
Items from Séideán Sí Kit for Individual sale.

Leabhar an Oide E (Fillteán)
ISBN: 978-1-85791-690-4

• Ceachtanna bunaithe ar théamaí an Churaclaim
• Moltaí maidir le húsáid an úrscéil sa rang
• Moltaí maidir le húsáid na filíochta sa rang
• Ceachtanna ábharbhunaithe – treoir don mhúinteoir
• Ceachtanna ábharbhunaithe – ábhar don dalta
€7.50Dlúthdhiosca 1
Scéalta, Sceitsí, Amhrán agus Ceapóga.
Leagan Muimhneach, Leagan Ultach agus Leagan Connachtach
ISBN: 978-1-85791-692-8
€12.50

Tá téasc na scéalta, na sceitsí, na gceapóg agus an amhráin ar fáil sa leabhar “Cúrsa Comhtháite Gaeilge. (Leabhar an Oide E)’’.Dlúthdhiosca 2
Téacs na Leabhar Léitheoireachta.
Leagan Muimhneach, Leagan Ultach, Leagan Connachtach.
ISBN: 978-1-85791-704-8
€12.50Cur is Cúiteamh — Leabhar an Dalta E
ISBN: 978-1-85791-683-6
€8.50

Cuideoidh an t-abhar sa leabhar seo le forbairt na scríbhneoireachta.Seo, Siúd agus Uile (Leabhar Mór)
Bailiúchán filíochta atá oiriúnach do Rang a Trí curtha ar fáil i bhfoirm Leabhar Mhóir.
ISBN: 978-1-85791-684-3
€15.00Ábhar léitheoireachta do na hArdranganna (8 Leabhar):

An Múinteoir Nua
Tá rang nua – ‘Rang a Ceathair’ ag an Máistir Ó Riain agus níl sé sásta....
ISBN: 978-1-85791-688-1
€8.00An Nathair agus na Spéaclaí
Deireann Conall go bhfuil nathair nimhe i seomra Mhuireann, ní chreideann Mamó an scéal, ach an ag cumadh atá Conall?
ISBN: 978-1-85791-689-1
€8.00Seo, Siúd agus Uile
Bailiúchán filíochta atá oiriúnach do Rang a Trí.
ISBN: 978-1-85791-687-4
€8.00Siotaí Sí
Bailiúchán de nuascéalta sí.
ISBN: 978-1-85791-698-0
€8.00Mistéir Lios an Chatha
Bhí a fhios ag Colm i gcónaí go raibh sé difriúil le daoine eile. Ach ní raibh tuairim dá laghad aige cé chomh difriúil a bhí sé....
ISBN: 978-1-85791-700-0
€8.00Cogar mé seo leat!
Trí agallamh beirte atá spraiúil, galánta agus sportúil – as trí cheantar Gaeltachta.
ISBN: 978-1-85791-701-7
€8.00Lá an Dreoilín i gCorca Dhuibhne
Titeann Lá Fhéile Stiofáin ar 26ú Nollaig. ‘Lá an Dreoilín’ a thugtar ar an Lá seo in áiteanna in Éireann. Is lá mór seoigh agus spóirt é Lá an Dreoilín.
ISBN: 978-1-85791-702-4
€8.00Micheál Ó Conaill/Beathaisnéis
ISBN: 978-1-85791-703-1
€8.00

Scríobhadh na leabhair seo chun freastal ar Rang 3, 4, 5 nó 6 ach is faoi fhoireann na scoile atá sé na leabhair is feiliúnaí a roghnú do gach rang. Beidh cúiseanna éagsúla le rogha na múinteoirí, e.g. caighdeán léitheoireachta na ndaltaí, ábhair spéise na ndaltaí agus daltaí atá in ilranganna.5 Phóstaer
ISBN: 978-1-85791-685-0
€7.004 Phictiúrchárta
ISBN: 978-1-85791-686-7
€4.00