Amhráin & Leabhraí Ceoil/ Songs & Music Books

Séideán Sí


Order irish language books

Price: €110

An Siopa Gaeilge
Foirm Ordaithe Faoi Ghlas
Secure order form
Rang 5/5th Class, €110

An Pacáiste Iomlán €130
ISBN 978-1-85791-759-8

Codanna den Phacáiste Iomlán (thuas) atá ar díol /
Items from Séideán Sí Kit for Individual sale.

Leabhar an Oide G (Fillteán)
ISBN 978-1-85791-760-4
€7.50

  • Ceachtanna bunaithe ar théamaí an Churaclaim
  • Moltaí maidir le húsáid an úrscéil sa rang
  • Moltaí maidir le húsáid na filíochta sa rang
  • Moltaí maidir le húsáid na beathaisnéise sa rang
  • Teimpléid Éagsúla
  • Tráth na gCeist
  • Ceachtanna ábharbhunaithe – treoir don mhúinteoir
  • Ceachtanna ábharbhunaithe – ábhar don dalta
  • Dlúthdhiosca Leabhar an Oide G


Dlúthdhiosca 1 & 2. (Scéalta, Sceitsí agus Cur síos beathaisnéiseach).
Leagan Ultach, Leagan Muimhneach agus Leagan Connachtach
ISBN 978-1-85791-771-0
€12.50Fite Fuaite. (Leabhar an Dalta G).
ISBN 978-1-85791-761-1
€8.50Leabhair don Léitheoireacht.

An Marcach Óg.
Contae Aontroma sna 1950daí.....
Ba mhaith le Dónall Óg a bheith ina mharcach. Is é mian a chroí dul ag obair leis an Traenálaí Mór, George Brown. Ach an éireoidh lena uncail, Séarlaí, cur ina luí ar a mháthair gur cheart ligean dó dul ag obair sna stáblaí i gCoill na Baioce?
ISBN 978-1-85791-762-8
€8.00Bean Uasal Mhisniúil. (Adi Roche).
Is beag a thuig Adi Roche, nuair a tharla an phléasc uafásach i Searnóbail sa bhliain 1986,an t-athrú a thiocfadh ar a saol dá toradh. Ghoill na rudaí a thit amach de thoradh napléisce go mór uirthi, ach taispeánadh di chomh maith gur féidir gach saghas rud a bhaint
amach má chuireann tú chuige go díograiseach agus go misniúil.
ISBN 978-1-85791-763-5
€8.00Cine Shiabhra.
Theith Cine Shiabhra ón oighear a bhí ag clúdach dhromchla an domhain na mílte bliain ó shin agus d’úsáid a gcuid draíocht chun áit chónaithe nua a chruthú dóibh féin faoi thalamh. Tá an draíocht sin ag imeacht i léig, áfach, agus níl de rogha acu anois ach filleadh ar dhromchla an domhain. Beidh duine le roghnú chun an bealach a réiteach do Chine Shiabhra agus áit chónaithe nua a aimsiú ar an dromchla. Cé a roghnófar chun tabhairt faoin turas contúirteach seo? Agus an féidir an méid atá le déanamh a chur i gcrích sula n-imíonn an draíocht i léig ar fad?
ISBN 978-1-85791-764-2
€8.00Sin Scéal Eile!
Gearrscéalta nuascríofa.
Tar linn ar thuras scéalaíochta. Buailfimid le mic tíre, marbhánach, fathach agus firín beagbídeach. Tabharfaimid cuairt ar mhúsaem agus ar shiopa ceoil is siúlfaimid sráideanna nambruachbhailte. Cad a tharlóidh i gcaitheamh an turais? Bhuel ... sin scéal eile!
ISBN 978-1-85791-767-3
€8.00Go Tóin Poill.
Scéal lán-eachtraíochta. Ar an mbád farantóireachta atá Nic agus é ar a bhealach chuig anoileán le cuairt a thabhairt ar a Mhamó agus a Dhaideo. Tá an turas báid céanna déanta gominic cheana aige. Ach ní haon ghnáth-thuras a bheidh sa cheann áirithe seo…
ISBN 978-1-85791-766-6
€5.00Inis Seo Dom.
Trí agallamh beirte scríofa ag údair aitheanta. Bainfidh an léitheoir sult as an ngreann agus as an gcaint heisbhéalach fhileata atá sna hagallaimh seo.
ISBN 978-1-85791-768-0
€5.00Féasta Filíochta.
Togha gach bia agus rogha gach dí a bhíonn ag féasta de ghnáth. Suigh chun boird ag féasta de chineál eile agus blais de thogha agus de rogha na filíochta!
ISBN 978-1-85791-765-9
€6.50Leabhar Mór an Eolais.
Ciclipéid suas chun dáta an leabhar seo do léitheoirí bunscoile, ó na meánranganna suas. Eolas ar an gcine daonna, an saol mórthimpeall agus ar an domhan mór. 190 leathanach iomlán d’fhíricí suimiúla agus de phictiúir lándaite. Roinnte ina naoi roinn atá sé: An Cholainn; Plandaí agus Ainmhithe; An Domhan; Pláinéid agus Réaltaí; An Eolaíocht agus an Teicneolaíocht; Na hEalaíona; An tSochaí ina mairimid; An Stair agus Tíortha.
ISBN 978-1-85791-634-8
€8.50

Scríobhadh na leabhair seo chun freastal ar Rang 3, 4, 5 nó 6 ach is faoi fhoireann na scoile atá sé na leabhair is feiliúnaí a roghnú do gach rang. Beidh cúiseanna éagsúla le rogha na múinteoirí, e.g. caighdeán léitheoireachta na ndaltaí, ábhair spéise na ndaltaí agus daltaí atá in ilranganna.6 Phóstaer.
ISBN 978-1-85791-769-7
€7.004 Phictiúrchárta.
ISBN 978-1-85791-770-3
€4.00