Gleann Cholm Cille
Contae Dhún na nGall, Éire

Fón: +353 (0)74 9730500 /
Fón: +353 (0)74 9730248
Skype: oideas.gael

 

Oideachas / Education


Is féidir le scoileanna ordaithe a chuir isteach, sonrasc a fháíl agus íoc le seic nó le haistriú bainc seachas cárta creidmheasa.

Cuir ríomhphost chuig gearoidin@siopagaeilge.ie

cuir glaoch ar Gearóidin – 074 9730500 / 074 9730248

Schools and other institutions can order books, request an invoice and pay by cheque or bank transfer rather than paying with a credit card.

Send an email to gearoidin@siopagaeilge.ie to arrange for an invoice to be sent to your school or

Ring Gearóidín – 074 9730500 / 074 9730248

 

ábhair theagaisc don mhúinteoir ag An Siopa Gaeilge, leabhair, dlúthdhioscaí agus físdhioscaí, postaeirí agus cairteanna éagsúla againn a chuideoidh le múínteoirí ina gcuid teagaisc.

An Siopa Gaeilge stocks a large range of teaching materials for the teacher, books, CDs and DVDs, posters and wallcharts; these resources help to make the teacher’s life easier.

Click here to find out more about the Bunscoileanna education resources.

Resources can be purchased by contacting An Siopa Gaeilge direct (Gearoidin) or calling 074 9730500 / 074 9730248. Orders can be posted to An Siopa Gaeilge, Oideas Gael, Gleann Cholm Cille, Co Dhún na nGall.

Séideán Si

Cúrsa comhtháite, taitneamhach, páistelárnach le haghaidh múineadh na Gaeilge. An integrated, enjoyable and child-centred course for the teaching of Irish.

Click here to find out more about the Séideán Sí education resources.

Download an order form: Séideán Sí Order Form: Séideán Sí Order Form 2019

Ceim ar Chéim series

Leabhair léitheoireachta ildaite sa tsraith Céim ar Chéim do pháistí bunscoile idir 5 agus 10.

Graded reading books in the Step by Step series for primary school children aged 5 to 10. Twenty sets in the series with five books in each Step.

Click here to find out more about the Ceim ar Chéim series.

Féach Thart! 1 – 5

Sraith de leabhair saothair ar eolas imshaoil do na Naoínáin, Rang a hAon, Dó agus Trí. Is é aidhm na leabhar seo (Féach Thart! 1 – 5) spéis sa saol thart orthu a chothú sna páistí scoile.

Féach Thart! Rang 4 & 5.

Scéim bliana le haghaidh Rang 4 & 5 don churaclaim OSIE atá sna pacáistí ‘Féach Thart! Tíreolaíocht’, ‘Féach Thart! Eolaíocht’ agus ‘Féach Thart! Stair’.

Click here to find out more about the Féach Thart! series.

Téacsanna agus Áiseanna Iar-bhunscoile

Tá téacsanna agus áiseanna dón Teastas Sóisearach agus An Ardteistiméireacht ar fáil ón Siopa Gaeilge.

An Gúm publications / text books for the Leaving and Junior Certificate are available from An Siopa Gaeilge. If the book you require is not listed here please contact us and we will be happy to source it for you.

An Teastas Sóisearach / Junior Certificate text books
An Ardteistiméireacht / Leaving Certificate text books
Litríocht do Dhéagoirí / Novels for Teenagers

Download our Ábhar Iar-Bhunscoile Catalogue.

Please note if you would like to purchase from the Leaving and Junior Certificate range, these can be purchased by contacting An Siopa Gaeilge direct (Gearoidin) or calling 074 9730500 / 074 9730248. Orders can be posted to An Siopa Gaeilge, Oideas Gael, Gleann Cholm Cille, Co Dhún na nGall.

 

 

Specials More specials...Dearbhán/Gift
Vouchers
do €50.00,
€20.00€10.00 ar
fáil ón Siopa Gaeilge.

School Orders

Ordú Scoile /
School Orders

Modh an Aoibhnis  - Click to View
Enjoy Irish
- a course for
Beginners

Click the link below to view a list of all our pages for more product information.
 
 
Comodo SSL