Gleann Cholm Cille
Contae Dhún na nGall, Éire

Fón: +353 (0)74 9730500 /
Fón: +353 (0)74 9730248
Skype: oideas.gael

 

Oideachas / Education

Séideán Si

Cúrsa comhtháite, taitneamhach, páistelárnach le haghaidh múineadh na Gaeilge atá i Séideán Sí, cúrsa a chuideoidh le forbairt teanga, chognaíoch, mhothúchánach agus shamhlaíoch an pháiste. Is ar an bpáiste féin, ar na riachtanais teanga atá aige/aici agus ar a c(h)uid ábhar spéise atá an phríomhbhéim. Ar scoileanna Gaeltachta agus ar scoileanna lán-Ghaeilge atá an cúrsa dírithe go príomha ach tá sé oiriúnach, leis, do scoileanna eile. Tagann an cúrsa Séideán Sí leis an gcur chuige atá leagtha síos in Curaclam na Bunscoile – Gaeilge (1999). Tá sé bunaithe ar an gcur chuige cumarsáideach agus déantar comhtháthú ann ar an gceithre scil:

  • éisteacht
  • labhairt
  • léitheoireacht
  • scríbhneoireacht

Foireann dearthóirí curaclaim a bhfuil taithí fada teagaisc acu i scoileanna Gaeltachta agus i scoileanna lán-Ghaeilge agus atá ar iasacht óna gcuid scoileanna atá ag scríobh an ábhair. Comhthionscadalé Séideán Sí idir an Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus Foras na Gaeilge. Tá an scéim á stiúradh ag Ionad Oideachais Dhún na nGall.

 

An integrated, enjoyable and child-centred course for the teaching of Irish which aims to develop the language, cognitive, emotional and creative skills of the child. Main emphasis is placed on the child and on his/her language requirements and particular interests. Prepared specifically for schools in the Gaeltacht and Gaelscoileanna but also suitable for use in English medium schools.

All the material is based on the guidelines and themes of the revised Primary Curriculum (1999). It is based on the communicative approach to language teaching and
integrates the following four skills:

  • listening
  • speaking
  • reading
  • writing

Séideán Sí is a joint undertaking of the Department of Education & Science and Foras na Gaeilge. The material is prepared by teachers with extensive experience of teaching in Irish medium schools, who are currently seconded to the project. The project is administered by the Donegal Education Centre.

Please note if you would like to purchase from the Séideán Sí range, these can be purchased by contacting An Siopa Gaeilge direct (Gearoidin) or calling 074 9730500 / 074 9730248. Packs or individual items can also be purchased using the Order Forms. Order forms can be posted to An Siopa Gaeilge, Oideas Gael, Gleann Cholm Cille, Co Dhún na nGall or can be ordered through the secure cart on the website.

Download an order form: Séideán Sí Order Form 2019

Séideán Sí items can be purchased as a pack, or individually. The items are listed individually on the pack pages.

Dearbhán/Gift
Vouchers
do €50.00,
€20.00€10.00 ar
fáil ón Siopa Gaeilge.

School Orders

Ordú Scoile /
School Orders

Modh an Aoibhnis  - Click to View
Enjoy Irish
- a course for
Beginners

Click the link below to view a list of all our pages for more product information.
 

Comodo SSL