Gleann Cholm Cille
Contae Dhún na nGall, Éire

Fón: +353 (0)74 9730500 /
Fón: +353 (0)74 9730248
Skype: oideas.gael

 

Oideachas / Education

Féach Thart! 1 – 5

Sraith de leabhair saothair ar eolas imshaoil do na Naoínáin, Rang a hAon, Dó agus Trí. Is é aidhm na leabhar seo (Féach Thart! 1 – 5) spéis sa saol thart orthu a chothú sna páistí scoile. Téacs simplí iontu mar aon le pictiúir dheasa, neart ceisteanna, crosfhocail, focalchuardaigh agus go leor cleachtaí eile ag gabháil le gach caibidil a dhíreoidh aird an pháiste ar a timpeallacht agus ar an dúlra.

Féach Thart! Rang 4 & 5.

Scéim bliana le haghaidh Rang 4 & 5 atá sna pacáistí Féach Thart! Tíreolaíocht, Féach Thart! Eolaíocht agus Féach Thart! Stair. I gcás gach scéim cuirtear 19 téama i láthair na ndaltaí, iad uilig bunaithe ar cheann de shnáithaonaid an an churaclaim OSIE. Tá 19 sraith sleamhnán agus leabhar oibre ag gabháil le gach scéim. 
| Back up the page


Dearbhán/Gift
Vouchers
do €50.00,
€20.00€10.00 ar
fáil ón Siopa Gaeilge.
School Orders

Ordú Scoile /
School Orders

Modh an Aoibhnis  - Click to View
Enjoy Irish
- a course for
Beginners

Click the link below to view a list of all our pages for more product information.
 
Comodo SSL